Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk

Velkommen til Dansk Lama- og Alpacaforening

Vi er en forening for alle med interesse i lamaer og alpacaer.

Vi har medlemmer i hele landet og afholder løbende arrangementer, kurser, erfa-møder mv.

Finder du ikke den viden du søger her på siden, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Vi opfordrer alle interesserede til at melde sig ind i foreningen.

Nyheder:

Søndag d. 6. oktober gæstede en alpaka morgen-tv på TV2. Bestyrelsen af dansk lama og alpaca forening har efterfølgende valgt at rette henvendelse til TV2, da vi mener, at udsendelsen kan være misvisende.

Vi siger ikke at alpakaen Johan mistrives eller at ejerne er dyremishandlere, men vi mener, at der er flere fejlagtige informationer i udsendelsen.

Du kan læse foreningens brev til TV2 herunder:

1/7

"Kære TV2

 

Efter at have glædet os over at alpakaen Johan havde fået skærmtid hos tv2 har vi nogle observationer I bør tage i betragtning.

I fremstiller alpakaen som et kæledyr og medvirker til at skabe ukorrekt information omkring alpaka-hold.

 

 • Alpakaen er et flokdyr og bør gå sammen med ligesindede. Jeres naturvejleder nævner at heste er flokdyr og SKAL gå sammen med andre heste, hvilket også gælder for alpakaer. Kænguruer er ikke en passende erstatning. Der er noget, der tyder på, at alpakaer kan dø af ensomhed.

 • Vi mener, at det er fejlagtigt at fremstille alpakaen som et kæledyr, selvom der er nogle alpakaer, der finder sig i at blive behandlet som sådan, da det ikke er deres natur.

 • Det nævnes i programmet at en hoppeflok kan gå sammen med en hingst. I praksis er det dog svært at have hingsten gående sammen med hopperne på et mindre areal, som vi typisk har i Danmark, da de fleste hingste vil forsøge at parre hopperne med følgeskader på hopperne og abortering til følge.
  Alpakaen har ikke en brunst- og befrugtningscyklus som mange andre dyr, men kan parres året rundt, hvilket bevirker at de fleste hingste naturligt vil søge hopperne uanset årstid.
  Henrik Bach nævner derudover at hingstene skal være kastreret, hvis de skal gå sammen, hvilket ikke er nødvendigt.

 • Vedrørende afstamning, så nedstammer alpacaen ikke fra lama og guanaco, som det nævnes i programmet, men fra vicunäen, som også er en kamelid.

 • Med hensyn til de priser, der nævnes, så er det en stærk generalisering. Priser afhænger af genetik, uldkvalitet og bygning. Vi har avlshingste i Danmark, som koster over 100.000,- kr.

 

Alpakaen Johan ser ud til at have det godt, men i virkeligheden finder han sig i situationen, hvilket ikke nødvendigvis er udtryk for, at han trives i den.

 

Denne henvendelse er ikke for at kritisere jeres program. Det er som tidligere nævnt dejligt at se, at alpakaen bliver eksponeret i TV, men det er dog bekymrende, at dyret bliver fremstillet på misvisende måde, der kan give anledning til mange, der anskaffer sig alpakaer på fejlagtig grundlag. Vi bruger mange ressourcer i foreningen på at vejlede nye alpakaejere, således at vi undgår fejlkøb, mistrivsel og unødige aflivninger på grund af fejlprægning.

 

På vegne af dansk lama og alpaca forening

Anne Dibbern Röser"

 

Nyhedsmail

Som en forsøgsordning vil nyhedsmailen i resten af 2019 have et overordnet tema. Emnerne skal opfattes som brede og til fri fortolkning. På den måde får vi hørt om hinandens erfaringer og nuanceret debatten og billedet af vores dyrehold.

Vi vil rigtig gerne modtage indlæg til nyhedsmailen fra netop dig!

Emner og deadlines til nyhedsbrevet:

Uld 1/3

Føl 1/5

Græs samt folde 1/9

15/11 2019 Ernæring og fravænning

15/1 2020 Forberedelse til show

15/4 2020 Produkter

Indlæg sendes til mail@dansklamaogalpacaforening.dk

Dansk Lama- og Alpacaforening inviterer dig til generalforsamling, foredrag og erfa-møde

Sæt X i kalenderen lørdag d. 10. august kl. 11.

Programmet er sendt ud til foreningens medlemmer.

 • Foredrag om sundhed ved dyrlæge Henrik Hagbard fra Gørlev dyreklinik

 • Generalforsamling

 • Info om forventet show i Danmark 2020

 • Info om mulighed for at deltag på uldshow i Sverige 2019

 • Erfamøde

HUSK du er kun stemmeberettiget på generalforsamlingen hvis du har betalt dit kontingent!

Arrangementet er gratis for medlemmer. 

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.

Bukkerupvej 100, 4340 Tølløse.

mail@dansklamaogalpacaforening.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Lama- og Alpacaforening

Generalforsamlingen afholdes 10. august 2019 kl. 13.00 - hos Alpaca Haven, Bukkerupvej 100, 4340 Tølløse

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent

 • Bestyrelsens beretning ved formand Katja

 • Regnskabsaflæggelse ved Michael Martin

 • Godkendelse af budget

 • Afholdelse af show i 2020

 Kort gennemgang af bestyrelsens oplæg (vedhæftet)

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er : Katja – Michael Martin – Marianne – Anette – derudover mangler der en suppleant

 • Valg af revisor og revisor suppleant

 • Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

 • Eventuelt

Inden generalforsamlingen vil dyrlæge Henrik Hagbard fra Gørlev Dyreklinik give et indlæg om alpaca’er og lama’er med vægt på sygdomme og ernæring

Henrik starter kl. 11.00

Og efter generalforsamlingen holder vi erfa møde med vægt på følsæsonen 2019

Regler for afholdelse af generalforsamling i henhold til vedtægterne:

§ 6. Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 8 uger efter regnskabsårets afslutning på et af bestyrelsen valgt sted.

 1. Indkaldelsen udsendes til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.

 2. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal, undtagen lovændringer, hvortil kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 3. Skriftlig afstemning finder sted, når blot en stemmeberettiget ønsker det.

 4. Der kan afgives brevstemmer, som skal være formanden i hænde 3 hverdage før generalforsamlingen.

Velmødt J

Mange hilsner

Bestyrelsen Dansk Lama og Alpacaforening

Vallø Alpaca inviterer til "Show introduction" med Chris

Da vi er så heldige at kunne trække på den store erfaring Chris har fra shows over hele verden - har vi bedt ham holde en "show introduction" hvor han vil gennemgå hvad vi skal kunne for at fremvise vores dyr bedst muligt, samt hvad vores dyr skal være trænet til. Hvis der er tid, vil han kort gennemgå og fortælle om den australske "handling" af alpacaer - og igen kan vi trække på hans erfaring fra hans egne 1500 dyr. Der vil sikkert komme andre emner frem også - da Chris jo ikke er den mest mundlamme taler :-)

 

Begivenheden finder sted hos Vallø Alpaca ved Køge torsdag d. 4. april 2019 kl. 18.00.

Arrangementet er afhængig af hvor mange tilmeldinger der er - så giv endelig besked på Valloealpaca@gmail.com eller på tlf. 4291 1918 senest 31/3-19.

Vi forventer det varer et par timer og glæder os til at se mange interesserede. Der serveres kaffe.

Anette og Marianne fra Vallø Alpaca

Klipning af alpacaer 2019

Foreningen arranger igen i år klipning af alpacaer.

Desværre har vi ikke mulighed for at tilbyde at arrangere klipning af lamaer i 2019, men meld gerne ind hvis du har ønsker om klipning af lama i 2020, så vil vi se om vi kan arrangere det. Kommer der ingen tilbagemeldinger, antager vi at der ikke er interesse.

Vi er ved at lægge sidste hånd på planen for årets klipning af alpacaer ved Chris Williams.

Chris kommer til DK i midten af april i år og der er stadig plads til flere der gerne vil have hjælp til klipningen.

Det er mange nye alpacaejere i år, og der er måske nogle der er lidt spændt på denne del af alpaca-fornøjelsen.

Chris klipper på sit medbragte bord. Man skal være 2 personer til at få alpacaen op.

Den ene person støtter derefter alpacaens hoved, mens den anden tager uld fra.

Chris guider os igennem det - samtidigt med at han guider på fordelingen af det afklippede uld efter kvalitet.

Han tjekker alpaca'ens tænder og klove - og klipper og sliber efter behov.

Mens alpaca'en ligger på bordet har man også chancen for at tjekke huld og almene tilstand og måske få behandlet småskader, hvis der skulle være nogen og selvfølgelig få givet vitaminer hvis det er tid for det.

Chris har ufattelig stor erfaring med alpaca'er (han har selv 1500), så hans vurdering og gode råd er rigtigt givtige - og ikke mindst spændende.

Det tager max. 15 min. at klippe og tjekke den enkelte alpaca og vores erfaring er at dyret på den korte tid sjældent når at blive stresset over at være immobiliseret.

Når man skal have klippet alpaca'er skal man være opmærksom på:

Beholdere / sække til ulden.

Der skal være adgang til strøm.

Alpaca'erne skal være til at hente rimelig hurtigt (det er ikke en god ide først at skulle hente dem på folden)

Man skal være minimum 2 hjælpere.

 

Men så er resten også kun en fornøjelse og en mulighed for at lære en masse om alpaca'er.

 

Tilmelding, gerne inden 25. februar, til:

Marianne Walsøe på tlf. 42 91 19 18 eller mail valloalpaca@gmail.com