Alpaca – kort fortalt

Latin: Vicugna pacos
Tilhører kameldyrsfamilien og stammer fra Peru, Bolivia og Chile.

Alpacaen kan inddeles i 2 racer: suri og huacaya

Alpacaen er oprindeligt avlet som et uldproducernde dyr og alpacauld er noget af den bedste uld man kan få. I dag bruges alpacaen dels som ulddyr, men også som husdyr og hobbydyr.


Alpacaen kan blive 20 – 25 år. Den måler knap en meter over ryggen og vejer i gennemsnit 60-90 kg. Drægtigheden er ca. 11 ½ måned.

Alpacaen siger en lille brummelyd når den ”snakker” og har et advarselsskrig der lyder lidt i retning af en måge. Herud over er den et meget stille dyr.

Alpacaen er meget nysgerrig, men som oftest distanceret. Den er udpræget flokdyr og trives ikke alene.

Alpacaen ligner en krammebamse, men den bryder sig som udgangspunkt ikke om berøring. Alpaca er ikke et kæledyr – men et husdyr!
Alpacaen er fremavlet til uldbrug, men bruges i dag også til rigtig mange andre ting såsom kød, afgræsning, terapi og hobbydyr. I Danmark har der været en tradition for at holde alpacaer som mere eller mindre vilde og uhåndterede dyr. Undertiden er der blevet mere tradition for at omgås og træne sine dyr. En veltrænet alpaca kan gå med på tur i grime og træktov og man kan f.eks. træne agility (som er meget populært i America), samt lære sin alpaca at bære mindre oppakning. Ønsker man et decideret pakdyr er lamaen dog at foretrække idet den er fremavlet til formålet. 

Suri. Foto: Ann Marie Santesson

Huacaya. Foto: Anne Marie Larsen

Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk