Heading 2

Persondataloven (GPDR)
PERSONDATAPOLITIK i Dansk Lama- og Alpaca forening
1.    Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Dansk Lama- og Alpaca forening indsamler og behandler oplysninger om dig
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger som du afgiver til os, eller som vi indsamler via foreningens hjemmeside.
2.    Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig og til hvilke formål
a.    Når du melder dig ind i foreningen, indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse og evt. mobilnummer. 
Formålet er at kunne levere bla. medlemsbladet til dig samt kontakte dig i forbindelse med aktiviteter i foreningen
b.    Vi indsamler løbende informationer om dine dyr (herunder billeder) – antal og art.
Formålet er at kunne levere stamtavler på dine dyr samt en registrering af bestanden af alpaca’er og lama’er i Danmark
3.    Modtagere af persondata
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden.
Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 
4.    Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 
a.    Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du skal blot kontakte et medlem af bestyrelsen, hvor du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du udgiver dig for.
b.    Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
c.    I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du melder dig ud af foreningen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores forpligtelser i forbindelse med registrering af dyr, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 
d.    Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
e.    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
f.    Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
g.    Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den måde vi behandler / opbevarer af dine personoplysninger.
h.    Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte et medlem af bestyrelsen 
i.    Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
5.    Sletning af persondata
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding i foreningen slettes, når du melder dig ud, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne, f.eks. i forbindelse med registrering og stamtavler
6.    Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medlemmer (bestyrelsen), der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på foreningens hjemmeside
Dette er version 1 af Dansk Lama- og Alpaca forenings persondatapolitik dateret den 26. juni 2018
.

 

.

Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk