Håndtering

Alpaca og lama er ikke kæledyr. Som udgangspunkt bryder de sig ikke om berøring. Når det er sagt så er de meget nysgerrige dyr der holder øje med deres omgivelser og hvad der rør sig i deres nærhed. De bruger gerne deres lange hals til at stikke hovedet helt hen til den eller det de gerne vil undersøge, men trækker sig som regel tilbage hvis man rækker hånden ud for at røre dem.

Hvordan man håndterer sine dyr er udslagsgivende i forhold til hvordan de reagerer på mennesker. Håndterer man sine dyr med ro og respekt, vil de udvise langt større tillid end hvis man håndtere dem med magtanvendelse (læs mere under træning).

CameliDynamics

CameliDynamics er træningsprincipper der tager udgangspunkt i dyrets velbefindende.

Meget kort fortalt bygger det på forståelse for dyrets natur og forståelsesramme. Ved at give dyret mulighed for at føle sig tryk og ved at kommunikere med det på et sprog som det kan forstå opnår man rolige og samarbejdsvillige dyr.

Det er selvfølgelig en fordel at dyret føler sig tryk og vil samarbejde hvis du f.eks. vil gå tur med det, men selv om du ”bare” har dine dyr som pynt på marken eller som levende græsslåmaskiner er det en fordel at kunne håndtere dem uproblematisk i dagligdagen.

Marty McGee der er grundlægger af CameliDynamics afholder kurser i det meste af verden og demonstrerer her håndteringsprincipper for nogle kursister.

I 2018 afholdt Marty det første kursus i Danmark

I 2020 kommer hun tilbage og holder det næste kursus 

Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk