Om Dansk Lama- og Alapacaforening

 

Foreningen blev dannet i 1988 og havde sit udspring på Sjælland, men har siden bredt sig og er nu landsdækkende.

Foreningen rummer medlemmer med mange forskelligartede interesser indenfor Lama og Alpaca. Det være sig uld, avl, træning, socialisering mv.

I foreningen findes en lang række erfaringer omkring pasning og opdræt, som vi gerne vil formidle videre til nye dyreholdere. Mange af foreningens medlemmer viser gerne deres dyr frem og fortæller om brugsegenskaber, pasning og pleje og der er i foreningen en god tradition for samarbejde og rådgivning medlemmerne imellem.

Der afholdes årligt en generalforsamling som samtidig er et socialt arrangement. Desuden afholdes erfa-møder og kurser og der arrangeres klipning af dyrene.

Underforeningens regi findes avlsudvalg for henholdsvis lama og alpaca. Her arbejdes der på at forbedre og registrere avlen og udbrede viden herom.

I sin begyndelse var et af foreningens store projekter at lette indførslen af dyr til Danmark, hvilket må siges at være lykkes. Næste trin er at synliggøre dyrene i Danmark bl.a. via shows og dyrskuer. Der er en del restriktioner på området, men da der er en stigende interesse fra medlemmernes side om at komme ud og vise sine dyr frem er dette noget foreningen arbejder på.

Foreningens arbejde bliver i store træk varetaget af bestyrelsen, men for at nå vores mål, er vi afhængige af at forskellige medlemmer deltager i diverse udvalg samt påtager sig arbejdsopgaver.

Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk