Stald og fold

Dyrene skal have mulighed for at gå indenfor i læ og tørvejr. Der skal være et tørt leje, hvor de kan ligge og de skal have mulighed for skygge om sommeren.

Indhegningen kan enten laves af dyrehegn eller af strømførende tråd. Det er meget forskelligt hvordan vores medlemmer har valgt at indhegne deres folde og det kan være forskelligt fra individ til individ hvor meget der skal til at holde dem inde. Helt generelt kan man sige at lama og alpaca ikke moser på hegnet på samme måde som f.eks. får, men til gengæld skal man huske at tage højde for at de er gode springere.

Inden du laver dit hegn bør du gøre dig overvejelser omkring hvad hegnet skal kunne. Skal det udelukkende holde dine dyr inde eller skal det også kunne holde andre dyr ude (hund, ræv, ulv mv.)?

Dansk Lama- og Alpacaforening

Dildalvej 1, Ølstykke

Mail: mail@dansklamaogalpacaforening.dk